Browsing: Food Waste

ขยะอาหาร หรือ Food Waste เป็นสิ่งการสูญเสียอาหาร ที่มักจะพบเจอจากการ อุปโภค และ บริโภคในครัวเรือน หรือแม้กระทั่งการจำหน่ายอาหาร แต่ถึงแม้อย่างไรก…