ผู้เขียน: Minjy Na Nakhon

กฎหมาย โฆษณา แอลกอฮอล์ อัปเดตปี 2565 ที่ร้านอาหารต้องรู้ ! เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเครื่องดื่มที่มีก…

Read More

หลังจากมีกระแส ค่าไฟขึ้นราคา และมีชาวโซเชียลโพสต์ภาพบิลค่าไฟ ที่ทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของค่า FT…

Read More

จุดคุ้มทุน อีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่ทำให้เราทราบสถานการณ์ร้านอาหารของเรา ว่าตอนนี้อยู่ในทิศทางใด ไม่ใช่…

Read More

คุณวินิต กิจไชยา ผู้จัดการ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โรงแรมระดับ 5 ดาวที่อยู่ในใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เ…

Read More