Browsing: ร้านอาหาร

เป็นที่รู้กันดีว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบอย่างมาก โปรโมชัน Staycation โรงแรม นี่เองที่ช่วยทำให้โรงแรมสามารถพลิกฟื้นกลับมา…

กัญชา พืชสมุนไพรที่หลายๆ คนคุ้นหน้าคุ้นตา ซึ่งจากเดิมเป็นพืชผิดกฎหมาย จัดเป็นสารเสพติด ที่ห้ามผลิต หรือมีไว้ในครอบครอง ปัจจุบันได้ปลดล็อกให้พืชกัญชาไม…

วัตถุดิบขึ้นราคาเป็นปัญหาที่ทำให้ผู้ประกอบการต่างหนักใจ เพราะเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ สิ่งที่ผู้ประกอบการทำได้ก็คือการปรับตัวและหาวิธีการ…

ปัญหาหนึ่งที่ผู้ประกอบการ ธุรกิจบุฟเฟ่ต์ ส่วนใหญ่ต้องเผชิญคือเรื่องของอาหารเหลือทิ้ง ที่นอกจากจะทำให้เกิด Food Waste แล้ว ยังทำให้ร้านอาหารมีโอกาสขาดท…

ปัจจุบันผู้คนมากมายยอมจ่ายเงินเพื่อประสบการณ์การทานอาหารสุดพิเศษ ร้านอาหาร Omakase/ Chef table และ Fine Dining จึงได้รับความนิยมจากคนจำนวนมาก เนื่องจา…

Gift Card หรือ บัตรกำนัลแทนเงินสด ไม่เพียงแต่คุ้มค่าในมุมของลูกค้าที่ซื้อใช้เอง หรือ ซื้อเป็นของขวัญพิเศษให้ผู้อื่น แต่ยังสามารถนำมาเป็นเครื่องมือในกา…

Gift Card หรือบัตรกำนัลแทนเงินสด เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะ E-Gift Card ที่สามารถซื้อและใช้ได้ผ่านเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน หรือซื้อและส่งเป็นของขวั…

ร้าน Fine Dining ในปัจจุบันเป็นที่รู้จักในวงกว้าง แนวโน้มความนิยมของร้านอาหารประเภทนี้กำลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ  และร้านอาหารประเภท Fine Dining ยังเป็น …

ในปัจจุบันที่สถานการณ์โควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการท่องเที่ยวข้ามจังหวัดที่มีข้อจำกัดมากขึ้น ทำให้เกิดเทรนด์ Staycation การท่อง…

ในปัจจุบันที่การทำการตลาดออนไลน์เข้ามามีบทบาทกับแวดวงธุรกิจเป็นอย่างมาก รวมถึงธุรกิจด้านอาหาร การโฆษณาร้านอาหารหรือโฆษณาเมนูอาหารจำเป็นต้องมีรูปถ่ายเป…