ผู้เขียน: Aum

สิ่งที่ทำให้ลูกค้าจดจำร้านมีด้วยกันหลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศร้าน การจัดจานอาหาร รสชาติ การ…

Read More

สิ่งที่ส่งผลต่อความประทับใจของลูกค้าต่อร้านอาหาร มีทั้งเรื่องบรรยากาศร้านที่ตกแต่งสวยงาม รสชาติอาหาร…

Read More

เป็นที่รู้กันดีว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบอย่างมาก โปรโมชัน Staycation โ…

Read More